Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał.

św. Jan Bosko
 
H I S T O R I A 15 SDW ARBOR i nowych "Piętnastek"
16.05.2007 r.
korytowo-s.jpg Nazwa drużyny nawiązuje do specjalności stolarskiej szkoły, przy której powstała w 1996 r. Ponadto jednak "pragniemy się jak drzewo rozwijać w dębowym lesie salezjańskiego ruchu w ZHR..." (z pierwszego rozkazu)...

NAZWA, BARWY, TRADYCJE:

 

"ARBOR" - z łac.: drzewo. Drużyna - początkowo jako próbna szczecińska Drużyna Wędrowników powstała 22 IX 1996 r. przy salezjańskiej Zasadniczej Szkole Zawodowej. Założył ją ks. hm. Tomasz Kościelny HR, i on stał się pierwszym drużynowym. „Arboru". Pierwszym przybocznym był kl. ćw. Mirosław Hyżak.

Nazwa drużyny nawiązuje do specjalności stolarskiej szkoły, przy której działa. Ponadto jednak "pragniemy się jak drzewo rozwijać w dębowym lesie salezjańskiego ruchu w ZHR..." (z pierwszego rozkazu). Od początku więc drużyna należy nie tylko do Szczecińskiego Hufca Harcerzy "Rój" (później „Barć") w Zachodniopomorskiej Chorągwi Harcerzy, ale również do ogólnopolskiego poziomego ruchu drużyn salezjańskich w ZHR: Salezjańskiego Ruchu Programowo-Metodycznego "Dęby".

Pierwsze zastępy w drużynie to: "Bobry" (zast. Bartosz Kalinowski), "Lisy" (Piotr Toczyski) oraz "Orły" (Damian Schwarz). Pierwszy wyjazd: Pielgrzymka wrześniowa na Jasną Górę. Barwy: granatowo-czerwona - dla podkreślenia barw Szczecina.

Numer 15 wziął się z liczby uczestników pierwszej zbiórki „Arboru".

 

„ACER" - z łac.: klon. Drzewo mniejsze i nie tak twarde, jak dąb. Tą nazwą drużyna harcerzy pragnie nawiązać także do dawnej tradycji niejawnego Ruchu Harcerskiego - chorągwi „Klonowy Liść" z lat 1986-89, którą współtworzył ks. T. Kościelny.

 

„GRANUM" - z łac. ziarno, nasiono. Przyjmując tę nazwę, gromada zuchów pragnie stawać się dobrym ziarnem, z którego wyrastają piękne klony i silne dęby w „Młodym lesie" salezjańskiego harcerstwa.

 

 

PIERWSZY ROK PRACY „ARBORU" (1996/97):

 

W pierwszym roku drużyna intensywnie się szkoli, aby zaliczyć próbę drużyny. Organizowane są liczne wyjazdy: na zlot chorągwi do Bierzwnika (25-27 X), biwak drużyny w Żychlikowie 8-10 XI, "Andrzejki" środowiska w Tanowie, rekolekcje adwentowe w Żychlikowie 6-8 XII 96, czy pierwsze zimowisko drużyny (biwak zimowy) do Boleszkowic 5-9 II 97.

W marcu 1997, rozkazem Hufcowego "Roju"L.3/97 zostaje zamknięta z wynikiem pozytywnym próba i drużyna otrzymuje numer 15 i prawo używania nazwy "Arbor".

Wiosna 1997 przynosi kolejne wyjazdy: biwak w Trzebieży wraz z 1 PDH oraz na "Białą Służbę' 97" do Gorzowa. W maju odbywa się też pierwsze Przyrzeczenie (wyw. Mariusz Kurpiel), by latem można było zwieńczyć pierwszy rok pracy obozem stałymw Budzieszowicach koło Goleniowa. Udział bierze 18 osób. Na obozie stopnie wywiadowcy i kolejne Przyrzeczenia: Ł. Chmiela, D. Graczyka, R. Graczyka i B. Kalinowskiego. Drużyna staje też spontanicznie do akcji przeciwpowodziowej, umacniając wały w miejscowości Święta.

Po obozie zastępy prowadzą: "Orły" - M. Kurpiel, "Lisy" Ł. Chmiel, zaś "Bobry" - D. Graczyk. Już po pierwszym roku pracy otrzymujemy I stopień (najwyższym jest drugi) w kategoryzacji drużyn SRP-M "Dęby".

 

 

 

DRUGI ROK PRACY „ARBORU" (1997/98):

 

Drugi rok pracy rozpoczynamy znów pielgrzymką do Częstochowy i po raz pierwszy bierzemy udział w Ogólnopolskim Złazie Wędrowników w Inowrocławiu 3-5 X 97, a tydzień później - w Zlocie SRP-M "Dęby" w Rumi. Październik i listopad przebiegają pod znakiem rozprowadzania „cegiełek" na zimową pomoc dla ofiar powodzi. Jak zwykle też jest wiele wyjazdów i imprez drużyny i środowiska. Przybocznym zostaje wyw. Ondrasz Znaniec. 1 XI tak jak w roku poprzednim współorganizujemy procesję do Pomnika Pomordowanych Pionierów Szczecina. Kolejny biwak-tym razem w Trzebieży odbywa się w dniach od 9 do 11 XI 97.

W Święto Niepodległości bierzemy udział w szczecińskich obchodach, a już kilka dni później - 16 XI - pełnimy służbę na uroczystości sprowadzenia do Szczecina relikwii św. Wojciecha. Potem rekolekcje adwentowe dla wędrowników w Świdwiu, opłatek drużyny, a podczas ferii zimowych: zimowisko szkoleniowe w Swobnicy, podczas którego 8 członków drużyny zdobywa patent patrolowego drużyny wędrowników, a trzy osoby (O. Znaniec, Ł. Chmiel i M. Kurpiel) przechodzą wtajemniczenie wędrownicze i otrzymują naramiennik.

Na przełomie 1997 i 1998 roku powstaje w Szczecinie Okręg Zachodniopomorski ZHR. Drużynowy "Arboru" zostaje jego szefem.

Rozkazem L.2/98 z 22 II 98 drużynowy dokonuje zasadniczej reorganizacji drużyny. Zostają rozwiązane dotychczasowe zastępy, a w ich miejsce powołane patrole wędrownicze: I ("Bobry") - patrolowy A. Jeziorski, II - P. Wardak, III ("Orły") - M. Kurpiel, IV ("Lisy") - R. Halicki oraz V - Ł. Chmiel. Drużyna włącza się też w tworzenie Referatu Wędrowników "Klonowy Liść". Drużynowy oprócz innych obowiązków obejmuje funkcję Kapelana Głównej Kwatery Harcerzy.

Wiosenne wyjazdy to Rzeplino (DMB), Warszawa ("Meksyk") oraz Aleksandrów (Zlot Kadry SRP-M). Jedziemy też do Polic na Dzień św. Jerzego, przygotowany z rozmachem. Kilka osób bierze udział w końcu maja w obsłudze zlotu młodzieży na Polach Lednickich. W lipcu obóz stały w Trzebuniu k. Dziemian (Bory Tucholskie) wraz z 3 Gdańską DH. W obozie bierze udział 8 osób. Przyrzeczenie składa mł. R. Halicki. Tutaj też kurs patrolowych wędrowników kończy dwóch członków drużyny.

Po obozie 6 osób z drużyny wyjeżdża do Kotliny Kłodzkiej, by znów pomagać w usuwaniu skutków powodzi. Rok harcerski 1997/98 drużyna zamyka II miejscem w rywalizacji drużyn w hufcu oraz I stopniem z wyróżnieniem w kategoryzacji drużyn SRP-M "Dęby".

 

 

TRZECI ROK PRACY „ARBORU" (1998/99):

 

We wrześniu 4 członków drużyny bierze udział w Pielgrzymce ZHR do Rzymu. Drużyna znów przechodzi zmiany: powstaje patrol starszych harcerzy (O. Znaniec), pozostają dwa patrole wędrowników ("Orły" - M. Kurpiel oraz "Bobry" - R. Halicki). Utworzony jest też zastęp kandydatów na wędrowników, który obejmuje Ł. Chmiel.

W listopadzie środowisko organizuje obchody rocznicy Niepodległości, w które angażuje się nasza drużyna. Tym razem, jako że to 80 rocznica, obchody są zorganizowane z rozmachem. Występuje specjalna harcerska kompania "Legionów". Grudzień to tradycyjne już opłatki, a w styczniu przeżywamy peregrynację Kapliczki Harcerskiej. Ferie zimowe po raz pierwszy bez zimowiska, ale za to 2 członków drużyny kończy Kurs Drużynowych w Swobnicy (Ł. Chmiel i M. Kurpiel). Cały rok 1999 drużyna przeżywa pod znakiem Zlotu Jubileuszowego ZHR w Lednicy, gdzie pełni służbę drużyny kwatermistrzowskiej (drużyny służbowej Zlotu).

W marcu drugim przybocznym zostaje wyw. Łukasz Chmiel. Bierzemy udział w środowiskowych obchodach Dnia Myśli Braterskiej, rekolekcjach wielkopostnych w Baniach. Przez udział w kursie PCK przygotowujemy się do „Białej Służby". Pełnimy też inne służby: na festiwalu piosenki harcerskiej „Canon", na odprawach przed Zlotem Jubileuszowym czy wreszcie na festynie z okazji Dnia Dziecka w Szkołach Salezjańskich. W czerwcu tradycyjnie obsługujemy "Białą Służbę ‘99" w Bydgoszczy. Próbę wywiadowcy kończy P. Borowski. Tym razem nie jesteśmy na obozie, a zastępuje go 2-tygodniowy Zlot Jubileuszowy.

Rok harcerski kończymy z czwartą lokatą w rywalizacji drużyn hufca.

 

 

 

CZWARTY ROK PRACY „ARBORU" (1999/2000):

 

Po wakacjach drużyna przeżywa drugą dużą reorganizację - nabór nowych członków, praca z kandydatami rozpoczyna się na nowo. Wakacje okazały się ogromną próbą charakterów dla „starych wygów" - Zlot w Lednicy wymagał ciężkiej pracy fizycznej.

W listopadzie wraz z całym hufcem „Rój" pełnimy służbę na ogólnopolskim Złazie Programowo-Metodycznym „Uderzmy w głąb!", który odbywa się w naszej szkole, a którego komendantem jest nasz drużynowy.

W grudniu drużynę obejmuje wyw. Łukasz Chmiel, a ks. hm. Tomasz Kościelny zostaje opiekunem i kapelanem. Przybocznym zostaje wyw. Mariusz Kurpiel. Nowy drużynowy ma niełatwe zadanie - jest wszak rówieśnikiem wielu wędrowników. Jednak już w styczniu drużynowy robi w drużynie małą „czystkę", zwalniając z niej 5 druhów.

W czasie zimowych ferii drużyna wraz z próbną 2 SDW „Sokół" wyjeżdża na zimowisko do Kaławy. Z „Arboru" jest nas tam siedmiu. Uczestnicy zdobywają patent patrolowego wędrowników, próbę drużyny kończy Rafał Kowalczyk, a wyw. Piotr Borowski, wyw. Daniel Graczyk i wyw. Rafał Graczyk przechodzą wtajemniczenie wędrownicze. Od stycznia równolegle działa w naszej szkole druga drużyna wędrownicza - próbna SDW „Sokół", której drużynowym jest kl. ćw. Krzysztof Tusk. Drużyna jest eksperymentem pracy z trudniejszą młodzieżą, dlatego czasowo zostaje do niej oddelegowany P. Malinowski. Niebawem znów odwiedzamy Kaławę - tym razem bierzemy udział w Manewrach Wędrowniczych „Nietoperz". Emocjonujący jest zwłaszcza paintball. W kwietniu chustę drużyny otrzymują Krzysztof Kobyliński, Paweł Marciniak i Jacek Zaklikowski, a w czerwcu drużynowy zostaje ćwikiem.

Latem roku 2000 drużyna w sile 9 osób udaje się na obóz wędrowny na Słowację, zwiedzając po drodze Warszawę, Kraków, Częstochowę. Zahaczamy też o Węgry, zwiedzając historyczny Miszkolc.

 

 

 

PIĄTY ROK PRACY „ARBORU" (2000/2001):

 

Po wakacjach drużynę opuszczają M. Kurpiel oraz Daniel i Rafał Graczyk, a przybocznym zostaje wyw. Piotr Borowski. Później drużyna przeżywa kryzys ilościowy.

W grudniu bierzemy udział w adwentowych rekolekcjach dla wędrowników Okręgu w Podgrodziu, a w styczniu Ł. Chmiel jako oboźny pomaga w organizacji hufcowego kursu zastępowych - w formie zimowiska, także w Podgrodziu.

Po utworzeniu w marcu 2001 r. nowego Hufca Harcerzy „Barć" drużyna (wraz z wszystkimi drużynami salezjańskimi) znajduje się w tym hufcu, ale wiąże się to z kolejną zmianą drużynowego. Tym razem pełniącym obowiązki drużynowego zostaje wyw. Piotr Toczyski. Dotychczasowy po. drużynowy, ćw. Łukasz Chmiel obejmuje funkcję z-cy hufcowego hufca „Rój". Ważnym wydarzeniem jest „Biała Służba ‘01", tym razem we Lwowie.

Drużyna ożywia się, przyjmuje nowych kandydatów, w tym kilku z rozwiązanej 2 SDW „Sokół". Bierze udział w wielu akcjach i służbach, szczególnie w czasie HAL ‘2001 - obóz stały w Podgrodziu („Arbor" pełni tam służby, obejmując różne funkcje w kadrze), akcja „Powódź": służba w Rytwianach k. Kielc, kolonia dla powodzian w Podgrodziu i Szczecinie i in.

 

 

 

SZÓSTY ROK PRACY „ARBORU" (2001/2002):

 

Podobnie jak rok ubiegły, ten rok harcerski rozpoczynamy wraz z całym środowiskiem szczecińskim Mszą św. pod przewodnictwem biskupa - tym razem bpa Jana Gałeckiego.

Przybocznym zostaje Marcin Zieliński. Już we wrześniu „Arbor" organizuje biwak drużyny w Podgrodziu. Bierzemy udział w podsumowaniu akcji „Powódź" z udziałem wojewody W. Lisewskiego, po raz pierwszy też podejmujemy służbę w czasie „Dnia Papieskiego". W październiku - kolejny biwak w Podgrodziu. Drużyna obejmuje stanicę polem służby. Są to zresztą nie tylko różnorodne prace, ale także okolicznościowe służby - np. na imprezie dla niepełnosprawnych w październiku czy w ramach obsługi II Zjazdu Okręgu w grudniu. Listopad to tradycyjnie już procesja do Pomnika Pionierów Szczecina oraz obchody Święta Niepodległości. W grudniu bierzemy udział w środowiskowym opłatku dla kadry, a także w „Sylwestrze" środowiska polickiego.

W nowym roku kontynuujemy służbę na rzecz stanicy. W lutym drużyna bierze udział w obchodach DMB w Policach, gdzie wędrownicy pełnią służby dla niepełnosprawnych. Potem obchody bł. W. Frelichowskiego w Szczecinie. Marzec to Wielki Post - bierzemy udział w diecezjalnej Drodze Krzyżowej, w wędrowniczych rekolekcjach w Podgrodziu, w wartach przy Grobie Pańskim itp. Pełnimy służby w szkole - na sesji nt. Prymasa Wyszyńskiego oraz podczas poświęcenia hali sportowej.

Tradycyjnie też bierzemy udział w szczecińskich obchodach 3 Maja, a tego samego dnia odwiedzamy jeszcze Rajd Wendyjski. Jeszcze obchody I rocznicy Hufca „Barć", tradycyjna służba na Lednicy i już zakończenie roku harcerskiego - tym razem powiązane z prymicyjną Mszą św. naszego byłego przybocznego - ks. phm. Mirosława Hyżaka. I oczywiście „Biała Służba ‘02" - i tym razem niepowtarzalna, bo w Krakowie.

W czasie wakacji po raz pierwszy jesteśmy na dwóch obozach: najpierw w Podgrodziu stanowimy drużynę kwatermistrzowską zgrupowania NHHP ze Sztokholmu, a potem wyjeżdżamy na obóz wędrowny - Warszawa, Oświęcim, Kraków, Słowacja, Węgry.

 

 

SIÓDMY ROK PRACY „ARBORU" (2002/2003):

 

W tym roku harcerskim „Arbor" powraca do tradycji rozpoczynania pracy pielgrzymką na Jasną Górę. Bierzemy też udział

w zlocie SRP-M „Dęby" w Pile, na którym Marcin Zieliński pełni funkcję oboźnego. Drużynę obejmuje wyw. Piotr Borowski,

a zasilają ją m.in. Konrad Kotliński z Jelenina oraz mł. Marcin Kurpiel z 7 SDH. Już w pierwszy weekend października drużyna organizuje pierwszy w tym roku biwak w Podgrodziu. Z rozmachem włączamy się w „Dzień Papieski", współorganizując sesję i wystawę w naszej szkole. Październik zamykamy kolejnym biwakiem. Listopad rozpoczyna się tradycyjnie procesją do Pomnika Pomordowanych Pionierów Szczecina, potem obchody Święta Niepodległości i kolejny biwak, a w grudniu czekają nas rekolekcje i opłatek.

Z Nowym Rokiem 2003 następuje reorganizacja drużyny. Do Nowej Zelandii wyjeżdża z rodziną wyw. Konrad Kotliński. Drużynę opuszcza wyw. Piotr Toczyski, skreślamy także z listy 4 „martwe dusze". Z „Harcerstwa Polskiego" przechodzi do nas Ryszard Zieliński.

Wiosną praca drużyny jak zwykle ożywa. Jedziemy na wielkopostne rekolekcje do Lądu, zahaczając po drodze o miejsce urodzin Patrona Harcerstwa - Chełmżę. W Kłecku Przyrzeczenie składa wyw. Szymon Waszczuk. Współorganizujemy Wiosenny Zlot Kadry SRP-M „Dęby" w Podgrodziu, bierzemy udział w urodzinach hufca „Barć" i w uroczystościach 3 Maja, a w czerwcu na zaproszenie NHHP „LS-Kaszuby" jedziemy na tygodniowy biwak do Szwecji, by wziąć udział w 50-leciu Polskiej Misji Katolickiej oraz pływać po tamtejszych szkierach. Po zakończeniu roku żegnamy maturzystów (K. Kobyliński, P. Marciniak i J. Zaklikowski), z których jeden (wyw. Paweł Marciniak) rozpoczyna nowicjat salezjański. Do zakonu trafia także Rysiek Zieliński.

Rok wieńczymy obozem stałym: zgrupowaniem hufca i „NHHP „LS-Kaszuby" w Osieku na Kaszubach. Pełnimy tam jak zwykle różne służby, zwiedzamy Malbork, bierzemy udział w spływach kajakowych.

 

 

ÓSMY ROK PRACY „ARBORU" (2003/2004):

 

Ósmy rok to kolejna wymiana pokoleniowa w naszej drużynie. W październiku drużynę na powrót decyduje się objąć ks. hm. Tomasz Kościelny. Wiąże się to także z tym, że P. Borowskiemu przybywa obowiązków szkolnych i zawodowych. Zostaje on przybocznym. Z drużyny oprócz maturzystów odchodzą Marcin Zieliński i Szymon Waszczuk, a w październikowym naborze zasilają ją Krzysztof Gil, Daniel Azirowski i Michał Grześkiewicz. Potem dojdzie jeszcze Mateusz Wierzbicki.

Drużyna bierze udział w rozpoczęciu roku harcerskiego środowiska w szczecińskiej katedrze, a drużynowy reprezentuje środowisko w Lądku na Jesiennym Zlocie SRP-M „Dęby".

W odpowiedzi na apel Dh. Tomasza Strzembosza drużyna nasza sięga do historii. Współorganizujemy w szkole sympozjum „Młodzi w walce o niepodległość", przygotowujemy wystawę o historii Pomorskiej Chorągwi Harcerzy RH „Ul Klonowy Liść" (która będzie prezentowana na Zjeździe Programowo-Metodycznym w Poznaniu i Zjeździe ZHR w Gdyni) oraz pomagamy drużynowemu w wydaniu książki, w której zebrane są owoce tej pracy. Listopad zresztą jak zwykle jest czasem wytężonej służby. Pełnimy warty

1 XI przy Pomniku Pionierów Szczecina oraz pomniku Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, dla bursy przygotowujemy autorski spektakl „Drogi do Niepodległości", bierzemy udział w szczecińskich obchodach Święta Niepodległości i wystawie Barbary Wachowicz „Kamyk na szańcu", a także pomagamy Radzie Osiedla Gumieńce zorganizować w naszej szkole wieczornicę patriotyczną. Nie zapominamy też o życiu polowym - w listopadzie drużyna organizuje kolejny biwak w Podgrodziu.

W grudniu „Arbor" bierze udział w zorganizowanym przez środowisko polickie złazie wędrowników hufca oraz „Hadesie"   w Podgrodziu, a kadra - w opłatku środowiska szczecińskiego oraz w tradycyjnym „Sylwestrze" w Podgrodziu.

Nowy rok 2004 drużyna rozpoczyna w niewielkim 8-osobowym składzie. Ma to wpływ na jej aktywność - w różnych imprezach hufca i środowiska biorą udział reprezentacje. Mamy swój biwak zimowy w Podgrodziu, potem zaznaczamy swą obecność na corocznej „Lednicy" i obchodach 3 Maja, wyjeżdżamy do Swobnicy na obłóczyny P. Marciniaka, jesteśmy w Podgrodziu na imprezie z racji zakończenia roku harcerskiego w Obwodzie Szczecińskim. Drużynowy obejmuje funkcję Kapelana Naczelnego ZHR.

I wreszcie lato - udział (niestety tylko 3 osób) w obozie w Podgrodziu - kursie żeglarskim.

 

DZIEWIĄTY ROK PRACY „ARBORU" (2004/2005):

 

Wymiana pokoleniowa kończy się w tym roku harcerskim. Aktywniejsi stają się Adrian Waliczek i Przemek Malinowski. Obejmują oni funkcje przybocznych. W nowym naborze drużynę zasilają m.in. Adam Garbowski, Piotr Kucharczyk i Grzegorz Szajna. Oparta na takim trzonie kadrowym drużyna bierze wiatr w żagle. Już we wrześniu drużynę zasila 12 nowych osób. Zaczyna się bardzo intensywna praca, głównie wyjazdowa. Pielgrzymka do Częstochowy, rajd szlakami walk Batalionu „Zośka", szkoleniowy biwak żeglarski, udział w pogrzebie Hm. RP Tomasza Strzembosza - rozpoczynają cykl kilkudziesięciu wyjazdów. Wśród nich kilka wycieczek do Warszawy, biwak w MRU, wyjazdy na liny do jesien-s.jpg „Hydrierwerke Politz", kilka biwaków w Podgrodziu, pielgrzymka śladami bł. S. W. Frelichowskiego. 3 osoby składają Przyrzeczenie (Adrian, Malina i Piotr Kucharczyk), w czasie zimowiska w Podgrodziu 6 osób z drużyny zdobywa patent patrolowego, a 2 osoby (Adrian i Malina) - naramiennik.

Jak zwykle wiele jest też służby - począwszy od różnych imprez niepodległościowych, poprzez służbę na rzecz stanicy, bezdomnych, aż po przygotowani wystawy 8-lecia „Arboru" i służbę na 10-leciu szkół i bursy. Nie brakuje też akcjimorzewo-s.jpg zarobkowych „Hipermarket", dzięki którym drużyna może być tak aktywna.

Bierzemy udział w imprezach środowiska, takich jak DMB, impreza karnawałowa itp. 5 osób z drużyny jedzie w ramach pielgrzymki ZHR do Rzymu na pogrzeb Ojca św. Z tym wiąże się „Ostatnia Biała Służba", którą wielu z nas pełni. Wiosna to kolejne wyjazdy: biwak survivalowy, wycieczka na Wał Pomorski powiązana z udziałem w zlocie „Dębów", biwak paintballowy w Podgrodziu, udział w „Puszczańskich Harcach" w Pionkach - i już zbliżają się wakacje. A one niosą jak zwykle obóz - tym razem podobóz wędrowny zgrupowania hufca w Korytowie. Atrakcyjny program wędrowniczy, m.in. gry, paintball i emocjonujący spływ kajakowy Drawą sprawiają, że w obozie bierze udział 8 członków drużyny. Czterech spośród nas jedzie też na XX ŚDM do Kolonii - i wakacje dobiegają końca.

 

 

DZIESIĄTY ROK PRACY „ARBORU" (2005/2006):

 

Dynamika drużyny i ogrom przedsięwzięć w poprzednim roku - wyjazdów, biwaków itp. przełożyły się na nabór w roku 2005/06. Naboru nie zdążyliśmy rozpocząć, a już w połowie października należało go wstrzymać, bo byśmy przekroczyli ilość 30 osób w drużynie.

marsz-s.jpg Tym razem rozpoczęliśmy wyjazdy już w pierwszy weekend września od zlotu chorągwi dolnośląskiej w Gross-Rosen. Tu Przyrzeczenie złożył A. Garbowski. Tydzień później w drodze powrotnej z XXIII Pielgrzymki Harcerskiej znów zatrzymaliśmy się przy tablicy hm. F. Marciniaka podczas Przyrzeczenia G. Szajny. Jako że to rok obchodów 60-lecialagun-s.jpg wybuchu II wojny światowej, pierwszy, zgrywający biwak w Podgrodziu odbył się 17 IX. Później drużynowy udał się na szczególną pielgrzymkę instruktorską - do Katynia, a drużyna przeżywała kolejne wycieczki i biwaki w kraju.

W międzyczasie zmienili się nam przyboczni. Miejsce Adriana i „Maliny" zajęli Piotr Kucharczyk i Adam Garbowski, którzy wcześniej już „praktykowali" na zimowisku czy obozie.

Listopad upłynął pod znakiem zlotu i sympozjum o historii „Dębów" w Aleksandrowie. Mimo że było nas tylko 3, to w drodze powrotnej czekała nas służba podczas wypadku drogowego. W grudniu oprócz biwaku rekolekcyjnego w Podgrodziu i tradycyjnego „opłatka" 5 osób z drużyny pełniło służbę na akcji „Świąteczna paczka" na Białorusi. Braliśmy tez udział w uroczystych obchodach 13 Grudnia - poświęcenia Pomnika Ofiar Grudnia ‘70 z udziałem Premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

Do tradycji drużyny przeszedł już udział w kursie patrolowych wędrowników w Podgrodziu w czasie ferii zimowych. Z „Arboru" było nas tam sześciu, a trzech zdobyło patenty. W lutym braliśmy udział w fajnym zlocie DMB w Policach i już rozpoczęła się - oczywiście z naszym udziałem - ogólnopolska peregrynacja Relikwii bł. S. W. Frelichowskiego. Zlot i sympozjum w Toruniu,

II Pielgrzymka „Śladami Patrona", Poznań, Koszalin, rekolekcje wielkopostne w Policach, peregrynacja w Szczecinie i wreszcie uroczyste zakończenie w Warszawie - to etapy, w których wzięła udział nasza drużyna.

Jest też ten rok naznaczony pamięcią o tych, co odeszli na Wieczną Wartę. 1 XI byliśmy na grobach harcmistrzów w Słupsku, w kwietniu pełniliśmy służbę na pogrzebie ks. L. Gierosa, w maju byliśmy we Wrocławiu na pogrzebie hm. Jerzego Komorowskiego, a na obozie też znalazł się czas na służbę: porządkowanie grobów poległych za Ojczyznę. Ale zanim pojechaliśmy na obóz, były jeszcze obchody 95-lecia harcerstwa. „Arbor" może być dumny, że jako jedna z niewielu drużyn braliśmy udział w obydwu akcentach jubileuszu: w kolejnych „Puszczańskich Harcach" w Pionkach i niezwykłym Zlocie „Poznański Czerwiec ‘56".

Kontynuacją naszego wyjazdu do Kolonii była oczywiście „Biała Służba ‘06" - 10 „Arborczyków" pełniło ją w Krakowie przy Benedykcie XVI. I już obóz - tym razem wędrówka śladami „Campo Don Bosco", bo to rok dwudziestego już „Dębowego" obozu.

----------------------------

JEDENASTY ROK (2006/07) - powstają drużyny „ACER" i „GRANUM"

 

Z inicjatywy ks. Tomasza, Adriana Waliczka i Piotra Borowskiego przy „Arborze" powstają dwie nowe „Piętnastki":

- próbna 15 Szczecińska Gromada Zuchów „GRANUM" - powołana rozkazem Hufcowego L.1/07 dnia 5 lutego 2007 r.

z drużynowym wyw. Adrianem Waliczkiem i przybocznym Tomaszem Kusiakiem.

- próbna 15 Szczecińska Drużyna Harcerzy „ACER" - powołana rozkazem Hufcowego L.2/07 dnia 23 lutego 2007 r.

z drużynowym ćw. Piotrem Borowskim i przybocznym wyw. Pawłem Linhartem.

Pierwszy wspólny biwak nowych drużyn odbył się w Podgrodziu w dniach od 5 do 6 lutego 2007 r. Kolejne wyjazdy organizuje

„Acer": wspólny z „Arborem" udział w III Pielgrzymce „Śladami Patrona" czy wspólny z 13 SDH biwak 9-11 III: Podgrodzie-Gdańsk.

 

Wespół z „Arborem" nowe „Piętnastki" planują założyć Szczeciński Szczep 15-tych Drużyn „Młody Las".

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 26 tel. 48-35-123, fax 485-48-84

mail: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

 
 
Menu główne
Start
Wychowawcy
Sekretariat
Nabór
Wychowankowie
Statut
Regulaminy
Aktualności
Linki
Facebook
.
Kalendarium
Dni wyjazdowe
Wydarzenia ważne
Rady i ZWB
.
Samorząd
O samorządzie
Regulamin
.
Koła zainteresowań
Formacja
Sport
Turystyka
Kultura
.
Pedagog
Pedagog
Dla Wychowanków
Dla Rodziców
.
Archiwum
O Archiwum
.
KONSULTACJE
Matematyka
.
 Bursa Towarzystwa Salezjańskiego 2007