Jeżeli wy kochacie to, co kocha młodzież, to młodzież będzie kochać to, co wy kochacie.

św. Jan Bosko
 
HISTORIA

figurka-jana-bosco_s.jpg Nasza bursa powstała jako placówka w roku szkolnym 1994/95, choć formalnie w pierwszym roku funkcjonowała jako grupa w państwowym internacie. Od poczatku organizował ją i pierwszym kierownikiem został ks. Mariusz Słomiński. Już jednak w drugim roku (1995/96) przeniosła się do swej obecnej siedziby, zajmując drugie piętro w budynku przy ul. Ku Słoncu 124 w Szczecinie i skupiając około 30 wychowanków, w tym kilku studentów. Siedzibę tę, czyli cały kompleks przy ul. Ku Słońcu 124 wybudował Ks. Lucjan Gieros. Dziś pobliskie rondo nosi jego imię.

Pewnym przełomem był rok 1996/97, kiedy ówczesny Internat Towarzystwa Salezjańskiego został uruchomiony w pełni, to znaczy zostały oddane do użytku wszystkie pomieszczenia – trzy kondygnacje, na każdej 20 pokoi. Wtedy też kierownik otrzymał do pomocy zastępcę w osobie ks. Tomasza Kościelnego oraz dwóch asystentów (kl. Mirosław Hyżak oraz kl. Ryszard Szczygielski). Wychowanków mieliśmy wówczas około 35, a dodatkowo około 90 studentów.

Kolejny rok (1997/98) to nowy asystent (kl. Piotr Piekarski), wiekszą ilość uczniów (ok. 45) i studentów (ok. 120). Te proporcje zaczynają się zmieniać w roku nastepnym (1998/99) na korzyść uczniów, których mamy około 60, a liczba studentów zmniejsza się do okolo 110. Większa ilość uczniów to również wiecej wychowawców: ks. Arnold Zimnicki (katecheta, czyli ojciec duchowny), wychowawcy świeccy: mgr Piotr Daniszewski i mgr Wiesław Psionka, a także asystenci (kl. Paweł Boike i br. Dariusz Oziero). W tymże roku dotychczasowy internat staje się Bursą Towarzystwa Salezjańskiego, powołaną oficjalnie przez prowincjała salezjanów, Ks. Inspektora Jerzego Worka. Bursa odtąd w myśl przepisów oświatowych staje się placówką samodzielną w miejsce przyszkolnego internatu; posiada własny statut i jest wpisana do stosownych rejestrów kuratorium oświaty (od 1 stycznia 1999 powiatu, czyli Miasta Szczecin).

W roku 1999/2000 bursa staje się jeszcze bardziej „uczniowska” – mamy wówczas już okolo 150 uczniów, a ilość studentów maleje do 65. Personel pedagogiczny stanowili w tymże roku:
ks. mgr Mariusz Słomiński (dyrektor), ks. mgr Tomasz Kościelny (z-ca dyrektora i opiekun studentów), mgr Krzysztof Balicki (wychowawca), mgr Wiesław Psionka (wychowawca), mgr Jarosław Kwiatkowski (wychowawca), kl. Grzegorz Gruba (wychowawca) oraz kl. Józef Kamza (asystent). Pozostały personel stanowili: br. Dariusz Oziero (pomocnik administratora), sekretarka, dwoje portierów i dwie sprzątaczki. Korzystamy również wraz ze szkołą ze stołówki, prowadzonej przez dom zakonny, którym kieruje ks. dyr. Lucjan Gieros z administratorem ks. Andrzejem Jaczewskim. Bursa posiada dwie sale telewizyjne, pomieszczenie do nauki indywidualnej oraz zaplecze rekreacyjne: kawiarenkę z bilardem, sale tenisa stolowego, rowerownie itp. Korzysta wspólnie ze szkołą z wysłużonej, odziedziczonej po TKKF siłowni. Dwa pomieszczenia bursy zajmuje świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci, dwa kolejne ZHR (jest u nas siedziba Okręgu Zachodniopomorskiego). Wykorzystujemy ze szkołą boisko, raz w tygodniu chłopcy chodzą na basen do szkoły nr 51 i do sali gimnastycznej pobliskiej jednostki wojskowej.

Rok 2000/2001 to wiele zmian. W tym roku mogliśmy zakupić samochód „bus”, który prawie co weekend służy wyjazdom młodzieżowym. W dniu św. Mikołaja otwarta została pracownia komputerowa z internetem, a wcześniej – jeszcze w czerwcu – własna siłownia. Bursa uzyskała całkowicie młodzieżowy charakter: wychowanków było w tym roku ponad 180, stąd konieczność stworzenia dwóch nowych grup wychowawczych, których ilość wzrosła do sześciu. Personel pedagogiczny stanowią: ks. mgr Mariusz Słomiński – dyrektor, ks. mgr Tomasz Kościelny (wicedyrektor i wychowawca grupy I), mgr Krzysztof Balicki (wychowawca grupy II), mgr inż. Elzbieta Kret (wychowawca grupy III), mgr Wiesław Psionka (wychowawca grupy IV), mgr inż. Adam Sierant (wychowawca grupy V), mgr inż. Pawel Szyjewski (wychowawca grupy VI) oraz asystenci: kl. Witold Koba i kl. Łukasz Motyl. Wzrosła też liczba pozostałego personelu, gdyż przejeliśmy kuchnie z całą obsługa, doszedł trzeci portier oraz nowy pracownik ksiegowości. Jedna z grup ma specyficzny charakter: dzięki współpracy z trenerem Włodzimierzem Obstem mamy u siebie prawie 30 wychowanków, którzy trenują w „Pogoni”.

I wreszcie rok 2001/2002, który przynosi kolejne zmiany. Grup uczniowskich jest pięć, personel wychowawczy w składzie prawie niezmiennym, prócz tego, ze wicedyrektor otrzymuje pod opiekę dodatkową, szóstą grupę studentów, a p. Adama Sieranta zastępuje nowy wychowawca: mgr Łukasz Licak. Kolejni klerycy pojawiają się na rocznej praktyce zwanej asystencją: kl. Maciej Franczak i kl. Daniel Nowocień. Uczniów mamy okolo 150, a dodatkowo prawie 30 studentów. Szkoła Salezjańska uruchamia na miejscu w marcu 2002 roku pełnowymiarową salę gimnastyczną, z której zaczynamy korzystać. W bursie pod kierunkiem p. Łukasza Licaka powstaje zespół muzyczny „Nothe”, który daje kilka koncertów w ciągu roku. Na wiosnę hol wejściowy do bursy zostaje pięknie przebudowany. Umieszczoną w nim figurę św. Jana Bosko ze św. Dominikiem Savio w kwietniu poświęcił Wikariusz Inspektorialny ks. Zenon Klawikowski. W czerwcu nasi harcerze obsługują pielgrzymkę Ojca św. w Krakowie

Rok 2002/2003 zaczynamy z kompletem uczniów (ponad 170), a dodatkowo martwimy się, gdzie ulokować naszych maturzystów, którzy stali się studentami (około 20). Znów powstaje 6 grup uczniowskich, obejmują je dotychczasowi wychowawcy z pewnymi zmianami: grupę sportowców na nowo przejmuje wiesiek-s.jpg ks. wicedyrektor, a w miejsce p. Wiesława Psionki przychodzi mgr Sławomir Latoń. Asystentem zostaje kl. Michał Tomczak, a później otrzymujemy drugiego asystenta – kl. Piotra Adamczuka.

x.jerzy-s.jpg We wrześniu zaczyna wychodzić kolorowy miesięcznik Bursy pod tytułem „Miazga”. Redaguje go zespół wychowanków pod kierunkiem wychowawcy Krzysztofa Balickiego.Wspólnotę salezjańską zasila w tym roku ks. Jacek Brakowski. Odtąd nasze cotygodniowe Msze św. w bursie zyskują oprawę muzyczną nie tylko tradycyjną (ks. Jerzy Łaszewski na organach). Jesień 2002 roku to również początek naszych przygód żeglarskich: ks. Dyrektor zaczyna organizować rejsy po Bałtyku „Darem Szczecina”.Także od września bursa wzbogaca się o orkiestrę, która ćwiczy pod okiem kapelmistrza p. Jana Skrosia. W październiku przed oknami bursy staje figura Matki Bożej Wspomożycielki. Jej poświęcenia dokonuje także ks. Wikariusz Z. Klawikowski. Zapoczątkowane zostają u nas opłatkowe spotkania kierowników szczecińskich internatów. Wiosną uruchamiamy stronę internetową bursy.Wychowawcy w kwietniu jadą do Włoch na beatyfikację Augusta Czartoryskiego a harcerze w czerwcu jadą busem na tygodniowy biwak do Szwecji. Rozpoczyna działalność koło fotograficzne, gdzie młodzi adepci poznają tajniki fotografii artystycznej pod kierunkiem p. Adama Grzywy. Do nowicjatu salezjańskiego wstępuje wychowanek bursy Paweł Marciniak.

W roku 2003/04 dyrektor bursy ks. Mariusz Słomiński przejmuje jednocześnie obowiązki dyrektora domu zakonnego. Dlatego do bursy otrzymujemy dodatkowego kapłana – ks. Piotra Krzywdę, który obejmuje funkcję ojca duchownego bursy. Nowym asystentem zostaje kl. Michał Mejer. Następują zmiany wychowawców: grupę I niezmiennie prowadzi mgr Łukasz Licak, grupę II obejmuje mgr Elżbieta Szymanek, grupa III jest nadal prowadzona przez mgr Sławomira Latonia, grupę IV przejmuje mgr Ireneusz Bilski, grupę V – mgr Anna Walukiewicz, a grupę VI – mgr inż. Paweł Szyjewski. Opuściła nas m.in. p. Elżbieta Kret, obejmując obowiązki dyrektora zespołu szkół w Nowym Warpnie. Już w połowie września mamy w bursie wizytację Radcy Regionalnego Salezjanów, ks. Alberta van Hecke. 8 października odbywa się wodowanie żaglówki „Don Bosco“, sprowadzonej ze Szwecji przez ks. Tomasza i wyremontowanej staraniem ks. Dyrektora.12 listopada nasi harcerze przygotowują spektakl „Drogi do Niepodległości”. Nasza bursa jest też wydawcą książki „Młodzi lat 80-tych w walce o wolność” pod redakcją ks. T. Kościelnego i ks. J. Wąsowicza. „Andrzejki”, „Mikołajki”, adwentowy Dzień Skupienia, grudniowy opłatek – to nasze coroczne imprezy. Na wiosnę koło fotograficzne uczestniczy w międzynarodowych warsztatach fotograficznych w Pogdrodziu.

festyn-s.jpg Nadchodzi rok 2004/05. Znów zaczynamy z nadkompletem wychowanków – ponad 180. Asystenta – kl. Michała Mejera zastępuje kl. Stanisław Kwiatkowski, a wychowawców: S. Latonia – mgr Przemysław Kwiatosiński, zaś P. Szyjewskiego – mgr Barbara Bartoszewicz, (gdy odchodzi na funkcję dyrektorską do Pogotowia Opiekuńczego – jej obowiązki przejmuje lic. Dorota Wieteska). Rok rozpoczynamykajaki-s.jpg integracyjnymi wyjazdami grup do Podgrodzia – jeden z takich wyjazdów jest z udziałem dzieci z Pogotowia Opiekuńczego. Jak zwykle jest zimowisko w Stasikówce i zimowisko harcerskie w Podgrodziu. Bardziej okazale obchodzimy w tym roku uroczystość św. Jana Bosko, bo tym razem nie przypada ona w czasie ferii.

Rok przepołowiony zostaje momentem, w którym cały świat wstrzymuje oddech – przejściem Jana Pawła II do Domu Ojca. Nasza młodzież spontanicznie uczestniczy w czuwaniach, ale też jedzie na pogrzeb bilski-s.jpg Wielkiego Rodaka do Rzymu. W tej atmosferze rozpoczynamy świętowanie 10-lecia. Do nowicjatu salezjańskiego wstepują wychowankowie bursy: Przemysław Malinowski i Mirosław Chyza. Pracę w bursie kończy p. Ireneusz Bilski.

nowicjat-s.jpg

W roku szkolnym 2005/06 przeżywamy wizytację kuratorium, żegnamy p. Annę Walukiewicz, a w jej miejsce witamy p. Mateusza Motyla. Dochodzi też nowy wychowawca: p. Jola Ziółkowska, gdyż p. Ela Szymanek przejmuje etat pedagoga. Miejsce p. Bilskiego zajął na początku roku p. Marek Brammen.

budowa-s.jpg W kwietniu umiera ks. Lucjan Gieros - budowniczy naszych obiektów i założyciel szkół salezjańskich. Wychowankowie Bursy biorą oczywiście udział w jego pogrzebie. Jego imię otrzyma pobliskie rondo, a życie Bursy toczy się dalej.

Rok szkolny 2006/07 to kolejne zmiany: powraca do nas diakon Daniel Nowocień, który pracował już w bursie jako asystent. Zaczynamy współpracę z nową placówką salezjańską - Domem Dziecka, który powstał obok bursy. Jak zwykle sporo jest wyjazdów integracyjnych, wycieczek, biwaków, imprez kulturalnych.

Na zakończenie roku żegnamy ks. Tomasza Kościelnego, który przez 11 lat był wicedyrektorem naszej placówki, a obecnie został dyrektorem Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu.

W Szczecinie istnieje ponad 10 tego typu placówek państwowych, głównie są to jednak internaty przyszkolne. Prywatna bursa jest tylko jedna – i to o wyraźnie katolickim, salezjańskim charakterze.

Oprac. ks. Tomasz Kościelny SDB

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 26 tel. 48-35-123, fax 485-48-84

mail: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

 
 
Menu główne
Start
Wychowawcy
Sekretariat
Nabór
Wychowankowie
Statut
Regulaminy
Aktualności
Linki
Facebook
.
Kalendarium
Dni wyjazdowe
Wydarzenia ważne
Rady i ZWB
.
Samorząd
O samorządzie
Regulamin
.
Koła zainteresowań
Formacja
Sport
Turystyka
Kultura
.
Pedagog
Pedagog
Dla Wychowanków
Dla Rodziców
.
Archiwum
O Archiwum
.
KONSULTACJE
Matematyka
.
 Bursa Towarzystwa Salezjańskiego 2007