Nie mów ciągle tego, co wiesz, ale dobrze poznaj to, co mówisz.

św. Jan Bosko
 
NABóR DO BURSY

ZASADY NABORU DO BURSY:

Nabór do Bursy Towarzystwa Salezjańskiego prowadzony jest w terminie od 15 maja do 30 czerwca.

Przyjmujemy zgłoszenia chłopców, którzy podejmują naukę dzienną(lub już uczą się) w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych m. Szczecina.

Do 30 czerwca wymagane jest złożenie w sekretariacie Bursy:

- dokonanie wpłaty 150 złotych na konto                  Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

                                                                                     nr   92 1600 1084 1844 7229 2000 0001 (PLN)

  lub w sekretariacie bursy (rezerwacja miejsca - kwota przeznaczona na poczet opłaty wrześniowej).

  w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi

- podania o przyjęcie na określonym druku (Pobierz)

- opinii wychowawcy klasy

- własnoręcznie napisanego życiorysu

- opinii księdza proboszcza lub katechety

- 1 zdjęcia

Przez „złożenie w sekretariacie" rozumiemy także przesłanie powyższych dokumentów (także zdjęcia) w formie elektronicznej (internetowo) na adres: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl Wówczas wymagane opinie należy zeskanować, a podpisy na podaniu złożyć w dniu przyjęcia do bursy.


Pozostałe wymagane dokumenty można dostarczyć pocztą w terminie do 30 sierpnia. Są to:

- deklaracja wyboru przychodni „Pogodna-2" w Szczecinie - bez rezygnacji z dotychczasowego lekarza (Pobierz druk)

- opinia pedagoga szkolnego

- dowód tymczasowy  lub dowód osobisty


Komisja rekrutacyjna rozpatruje podania w dniu 14 sierpnia.

Jeśli pozostają wolne miejsca, Bursa ogłasza dodatkowy nabór. Osoby, które nie zostały przyjęte, mogą w terminie 2 tygodni odwołać się do organu prowadzącego: Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłat za zamieszkanie w Bursie (z powodu udokumentowanej, trudnej sytuacji materialnej wychowanka). Umowę z rodzicami podpisujemy w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. Wtedy też odbywa się rozmowa rodziców z ks. Dyrektorem oraz zakwaterowanie wychowanków.

W celu uzyskania interesujących Państwa informacji prosimy o kontakt z Nami.

tel: 91 48 35 123   lub  tel. kom. 882 341 967                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mail: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 26 tel. 48-35-123, fax 485-48-84

mail: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

 
 
Menu główne
Start
Wychowawcy
Sekretariat
Nabór
Wychowankowie
Statut
Regulaminy
Aktualności
Linki
Facebook
.
Kalendarium
Dni wyjazdowe
Wydarzenia ważne
Rady i ZWB
.
Samorząd
O samorządzie
Regulamin
.
Koła zainteresowań
Formacja
Sport
Turystyka
Kultura
.
Pedagog
Pedagog
Dla Wychowanków
Dla Rodziców
.
Archiwum
O Archiwum
.
KONSULTACJE
Matematyka
.
 Bursa Towarzystwa Salezjańskiego 2007