Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał.

św. Jan Bosko
 
NABóR DO BURSY

ZASADY NABORU DO BURSY:

Nabór do Bursy Towarzystwa Salezjańskiego prowadzony jest w terminie od 15 maja do 30 czerwca.

Przyjmujemy zgłoszenia chłopców, którzy podejmują naukę dzienną(lub już uczą się) w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych m. Szczecina.

Do 30 czerwca wymagane jest złożenie w sekretariacie Bursy:

- dokonanie wpłaty 150 złotych na konto                  Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

                                                                                     nr   92 1600 1084 1844 7229 2000 0001 (PLN)

  lub w sekretariacie bursy (rezerwacja miejsca - kwota przeznaczona na poczet opłaty wrześniowej).

  w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi

- podania o przyjęcie na określonym druku (Pobierz)

- opinii wychowawcy klasy

- własnoręcznie napisanego życiorysu

- opinii księdza proboszcza lub katechety

- 1 zdjęcia

Przez „złożenie w sekretariacie" rozumiemy także przesłanie powyższych dokumentów (także zdjęcia) w formie elektronicznej (internetowo) na adres: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl Wówczas wymagane opinie należy zeskanować, a podpisy na podaniu złożyć w dniu przyjęcia do bursy.


Pozostałe wymagane dokumenty można dostarczyć pocztą w terminie do 30 sierpnia. Są to:

- deklaracja wyboru przychodni „Pogodna-2" w Szczecinie - bez rezygnacji z dotychczasowego lekarza (Pobierz druk)

- opinia pedagoga szkolnego

- dowód tymczasowy  lub dowód osobisty


Komisja rekrutacyjna rozpatruje podania w dniu 14 sierpnia.

Jeśli pozostają wolne miejsca, Bursa ogłasza dodatkowy nabór. Osoby, które nie zostały przyjęte, mogą w terminie 2 tygodni odwołać się do organu prowadzącego: Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłat za zamieszkanie w Bursie (z powodu udokumentowanej, trudnej sytuacji materialnej wychowanka). Umowę z rodzicami podpisujemy w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. Wtedy też odbywa się rozmowa rodziców z ks. Dyrektorem oraz zakwaterowanie wychowanków.

W celu uzyskania interesujących Państwa informacji prosimy o kontakt z Nami.

tel: 91 48 35 123   lub  tel. kom. 882 341 967                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mail: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 26 tel. 48-35-123, fax 485-48-84

mail: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

 
 
Menu główne
Start
Wychowawcy
Sekretariat
Nabór
Wychowankowie
Statut
Regulaminy
Aktualności
Linki
Facebook
.
Kalendarium
Dni wyjazdowe
Wydarzenia ważne
Rady i ZWB
.
Samorząd
O samorządzie
Regulamin
.
Koła zainteresowań
Formacja
Sport
Turystyka
Kultura
.
Pedagog
Pedagog
Dla Wychowanków
Dla Rodziców
.
Archiwum
O Archiwum
.
KONSULTACJE
Matematyka
.
 Bursa Towarzystwa Salezjańskiego 2007