Zespół wychowawczy

ks. mgr Łukasz

Burnicki SDB

kl. Piotr Warzocha SDB

ko. Jacek Kotusiewicz SDB

mgr Jolanta Ziółkowska

ks. dr Waldemar Łachut SDB

Dyrektor wspólnoty zakon- nej w Szczecinie, doktor teologii, rektor kaplicy NMP Wspomożycielki Wiernych.

Wychowawca grupy VII. Magister teologii, lic. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjaliza-cyjna. 

Wychowawca grupy V. Nauczyciel matematyki, korepetytor. 

Wychowawca grupy I. Nauczyciel. 

Wychowawca grupy IV. Nauczyciel historii, korepetytor.

Wychowawca grupy II. Nauczyciel matematyki, korepetytor.

Wychowawca grupy III. Nauczyciel plastyki.

Asystent

Asystent

Pedagog bursy salezjańskiej w Szczecinie.

ks. mgr Łukasz Piskuła SDB

Dyrektor bursy salezjań- skiej, magister teologii, lic. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjaliza-cyjna. 

ks. mgr Konrad Roszczyk SDB

Wychowawca grupy VI. Magister teologii, lic. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjaliza-cyjna. 

ks. Piotr

Krzywda SDB

Ojciec duchowny bursy, spowiednik, wieloletni pracownik bursy.

Pracę wychowawczą z chłopcami prowadzą wykształceni pedagodzy świeccy i duchowni. Praca wychowawcza prowadzona jest w oparciu o personalizm chrześcijański w duchu systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, którego filarami są: rozum, religia i miłość wychowawcza. 

W naszej pracy, którą traktujemy, jako życiową misję, uważamy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dlatego staramy się wcielać w życie zasady asystencji salezjańskiej polegającej na cierpliwej, ofiarnej i kreatywnej obecności wśród wychowanków, która pozwala w porę na wykrycie i zapobieżenie ewentualnym trudnościom rozwojowym w tym, tak delikatnym dla nich, okresie życia. 

 

bursa-ts.szczecin.pl

mgr Przemysław Kwiatosiński

mgr Łukasz

Licak

mgr Dariusz Szerszeń

mgr Marek Brammen

mgr Mateusz Motyl

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969