bursa-ts.szczecin.pl

Czesne

Koszty pobytu w Bursie salezjańskiej w roku szkolnym 2020/2021

 

- Opłata stała 170 zł

- Wyżywienie:

     - śniadanie: 4 zł

     - obiad 9 zł

     - kolacja 4 zł

 

Śniadania i kolacje są obowiązkowe. Zwolnieniu podlegają jedynie obiady jeżeli:

- wychowanek stołuje się w innej stołówce szkolnej,

- jest nieobecny z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych.

 

Przewidywana średnia opłata miesięczna w roku szkolnym 2020/2021 to 471,90 zł dla uczniów szkół salezjańskich 451,90 zł. Wszystkie weekendy są wyjazdowe, koszt pozostania na weekend w Bursie 54 zł. (pełna opieka i wyżywienie).

 

Wpłat należy dokonywać na numer konta bankowego: 

 

nr 92 1600 1084 1844 7229 2000 0001(PLN)

 

lub w kasie Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 124, do 10. dnia każdego miesiąca. Nieuzasadnione nieuiszczenie, lub zaleganie z opłatami może skutkować skreśleniem z listy wychowanków. W razie niemożności uiszczenia opłaty w terminie prosimy o kontakt z dyrekcją placówki. 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969