bursa-ts.szczecin.pl

RAMOWY PLAN TYGODNIA

 

PONIEDZIAŁEK

Spotkanie Zespołu Wychowawczego Bursy 

Spotkanie modlitewne (Eucharystia)

Spotkania wychowawcze grup I-VII

zajęcia rekreacyjno-sportowe (hala sportowa od 20:15 do 21:45)

 

WTOREK

Zajęcia rekreacyjno-sportowe (boisko) 

 

ŚRODA 

Msza święta w kaplicy NMP Wspomożenia Wiernych (godz. 19.00)

Zajęcia rekreacyjno-sportowe (hala sportowa od 20:00 do 21:45) 

 

CZWARTEK

Porządki w bursie

Wieczór filmowy

 

PIĄTEK – NIEDZIELA

Zajęcia według planu świątecznego i według ustaleń z Dyrektorem Bursy

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W BURSIE

(OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU)

 

6.30 – Pobudka, wstanie 

6.30 – Modlitwy poranne (indywidualnie), śniadanie dla wychodzących wcześniej do szkoły

7.00 – Śniadanie

7.30 – Porządki w pokojach (ogólne porządki, ścielenie łóżek, wynoszenie śmieci, itp.)

7.45 – Wyjście do szkoły, bądź przygotowanie do zajęć dla osób wychodzących później

10.30 – Zajęcia własne dla idących później do szkoły (możliwość wyjścia)

13.00 – 17.00 – Czas wydawania obiadu. Po obiedzie czas wolny, rekreacja, możliwość wyjścia

17.00 – 19.00 – Studium ścisłe. Czas obowiązkowej nauki własnej w pokoju. Zwolnienia tylko z ważnych powodów

19.00 – Kolacja

19.20 – Modlitwy wieczorne i przekazanie ważnych informacji

19.30 – 21.45 – Zajęcia według ramowego planu tygodnia. Rekreacja na terenie bursy: sala sportowa, siłownia, sala bilardowa, ping-pong, kawiarenka, sala komputerowa, zajęcia formacyjne, itp.

21.30 – Wieczorne porządki w pokojach, przygotowanie do snu. Możliwość skorzystania z kawiarenki do 22.00

22.00 – Cisza nocna, gaszenie świateł

22.30 – Gaszenie nocnych lampek. Maturzyści możliwość nauki do 23.30

WEEKENDOWY ROZKŁAD DNIA W BURSIE

(w weekendy i dni świąteczne)

 

Piątek

17.00 – zajęcia własne

18.00 – kolacja

18.30 – zajęcia własne

21.00 – modlitwy, słówko salezjańskie

22.30 – przygotowanie do snu

23.00 – gaszenie świateł dla korzystających z TV (cisza nocna)

 

Sobota

7.45 – pobudka

8.00 – śniadanie

8.30 – sprzątanie pokojów

8.30 – zbiórka przy figurze św. Jana Bosko

8.45 - 10.00 – prace porządkowe na terenie Bursy

10.30 - 12.00 – Studium ścisłe

12.00 - 13.00 - zajęcia własne na terenie Bursy

13.00 – obiad

13.30 – 17.45 - rekreacja możliwość wyjścia

18.00 – kolacja

18.20 – zajęcia własne

21.00 – modlitwy wieczorne, słówko salezjańskie

22.30 – przygotowanie do snu

23.00 – gaszenie świateł dla korzystających z TV (cisza nocna)

 

bursa-ts.szczecin.pl
Niedziela
8.40 – pobudka
9.00 – śniadanie
9.45 – zbiórka przy figurze św. Jana Bosko i wyjście na Mszę Świętą na 10:00 - Msza święta w kaplicy szkolnej
11:00– 12.30 - zajęcia własne w pokojach (nauka)
13.00 – obiad
13.30 - 17.45 – rekreacja
18.00 – kolacja
18.20 – zajęcia własne (możliwość wyjścia do 20.45)
21.00 – modlitwy wieczorne, słówko salezjańskie (główny korytarz szkolny)
21.15 – zajęcia własne w pokojach (nauka)
22.30 – cisza nocna, gaszenie górnych świateł (możliwość studium w pokoju nauki od 21.30 do 23.30)

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969