bursa-ts.szczecin.pl

Warunki przyjęcia do Bursy salezjańskiej

w roku szkolnym 2020/2021

 

Nabór do Bursy Towarzystwa Salezjańskiego prowadzony jest w terminie od 1 maja do 15 lipca. Przyjmujemy zgłoszenia chłopców, którzy podejmują naukę dzienną (lub już uczą się) w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych miasta Szczecina.

 

Kandydaci do Bursy:
 
1. Złożenie Podania do 15.07.2020 roku  (Pobierz)
2. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej 250 zł  konto Bursa Towarzystwa Salezjańskiego  nr 92 1600 1084 1844 7229 2000 0001(PLN) w tytule: Rekrutacja 2020 imię i nazwisko kandydata    Kwota przeznaczona jest na poczet opłaty wrześniowej w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.
3. Zaznajomienie się z treścią i podpisanie Umowy w dwóch  egzemplarzach do 31.08.2020 roku (Pobierz)
4. Dostarczenie Opinii wychowawcy klasy do 15.07.2020.
5. Przedstawienie własnoręcznie napisanego życiorysu do 15.07.2020.
6. Dostarczenie Opinii katechety lub księdza proboszcza do 15.07.2020.
7. Dostarczenie 1 zdjęcia na papierze i w formie elektronicznej.
 
Obecni wychowankowie Bursy
1. Złożenie Podania do 31.05.2020 roku  (Pobierz)
2. Uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wynikających
z Umowy (pkt IV – IX) do 10 czerwca 2020.
3. Pozytywna opinia wychowawcy grupy.
4. Wpłata opłaty rezerwacyjnej na poczet września 2020 roku
w  wysokości 250 zł do 10.07.2020.
5. Podpisanie umowy na rok szkolny 2020/2021. (Pobierz)
 
 

 

Zasady rekrutacji wychowanków

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969